Feed RSS pentrtu site-ul Basilica.ro
  • Sfânta Treime - modelul desăvârşirii spirituale
    Biserica Ortodoxă cinsteşte, anul acesta, la 1 iunie, Sfânta Treime. Cu ocazia acestei mari sărbători, în cele ce urmează vă prezentăm un articol intitulat Sfânta Treime - modelul desăvârşirii spirituale, publicat în Ziarul Lumina din data de 16 iunie 2008: În fiecare an, în prima zi după Rusalii, sărbătorim Sfânta Treime. Această sărbătoare a fost aşezată imediat după Pogorârea Sfântului Duh, când se descoperă oamenilor şi a treia Persoană a Sfintei Treimi, pentru a arăta că mântuirea oamenilor de păcat este opera Sfintei Treimi, adică a Tatălui, prin hotărârea şi făgăduinţa Răscumpărării, a Fiului, prin Patimi şi Înviere, şi a Duhului Sfânt, prin venirea Sa la Cincizecime. Iconografia ortodoxă a surprins artistic şi spiritual imaginea revelată a Sfintei Treimi. Învăţătura despre Sfânta Treime este fundamentul credinţei creştine. Această taină a Fiinţei divine depăşeşte raţiunea umană, dar fiind descoperită oamenilor prin grija lui Dumnezeu, ea este primită prin credinţă. Încă din rai, omul a putut să se bucure de iubirea infinită care leagă cele trei Persoane divine: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. Modelul suprem de viaţă, pe care ni-l oferă Sfânta Treime, este principiul după care a fost creată întreaga lume. Ne putem desăvârşi spiritual numai dacă urmăm acest model de iubire şi de trăire. Deoarece la Cincizecime se descoperă oamenilor şi a treia Persoană a Sfintei Treimi, Biserica a stabilit o zi de cinstire deosebită a Sfintei Treimi. Această zi a fost aleasă imediat după sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh, pentru a arăta că mântuirea oamenilor de păcat este opera Sfintei Treimi, adică a Tatălui prin hotărârea şi făgăduinţa Răscumpărării, a Fiului prin Patimi şi Înviere şi a Duhului Sfânt prin venirea Sa la Cincizecime. Laudă Tatălui, Fiului şi Sfântului Duh După Pogorârea Sfântului Duh s-a întemeiat prima comunitate creştină şi a luat fiinţă Biserica văzută. Biserica în care este prezent Iisus Hristos prin Sfântul Duh, aduce pe pământ Sfânta Treime, pentru ca oamenii să intre în comuniune cu ea. De aceea, botezul, adică actul de intrare în Biserică, se face în numele Sfintei Treimi. Orice rugăciune începe cu formula de mărturisire a credinţei în Sfânta Treime: „în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh“. De asemenea, orice slujbă a celor şapte Sfinte Taine începe cu binecuvântarea preotului: „Binecuvântată este Împărăţia Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh...“. Acest lucru arată că orice slujbă adresează primele laude Sfintei Treimi. Cultul Sfintei Treimi este mult mai important decât cel închinat sfinţilor, pentru că fiecare Persoană divină este venerată ca Dumnezeu, în timp ce sfinţii sunt cinstiţi ca oameni care s-au desăvârşit. De asemenea, credincioşii fac semnul Sfintei Cruci şi rostesc formula de mărturisire a credinţei în Sfânta Treime, pentru a chema Persoanele Sfintei Treimi să sălăşluiască în sufletele lor, pentru a le desăvârşi. Dogma Sfintei Treimi Învăţătura despre Sfânta Treime nu a fost formulată de la începutul existenţei creştinismului. Dacă în Vechiul Testament găsim doar câteva simboluri ale Sfintei Treimi, în Noul Testament, cele Trei Persoane ale Sfintei Treimi se descoperă chiar de la botezul Lui Hristos în râul Iordan. Apoi, Iisus a mărturisit adesea pe Tatăl şi a promis Apostolilor că va trimite pe Duhul Sfânt pentru a continua lucrarea Sa. De aceea, primele mărturisiri de credinţă creştine se concentrau asupra învăţăturii despre o Fiinţă divină care se ipostaziază în trei Persoane. Cu timpul, au apărut erezii legate de această învăţătură şi, de aceea, s-a simţit nevoia unei dogme, a unui Simbol de credinţă, care să formuleze succint credinţa în cele trei Persoane ale Sfintei Treimi. Aceasta a fost formulată în cadrul primelor două Sinoade Ecumenice de la Niceea şi Constantinopol, unde episcopii prezenţi au condamnat ereziile anitrinitare, precum arianismul şi macedonianismul, şi au folosit termeni greceşti, ca „fiinţă“, „ipostas“, „persoană“, „substanţă“, pentru a formula dogma Sfintei Treimi. ▲ Adaptări pentru înţelegerea unui adevăr dogmatic Icoana este un fapt compus, constituit din chipul ipostatic al persoanei sfinte reprezentate şi modul artistic (morfologia) prin care acest chip este prezentat simţurilor privitorului. Această definiţie este valabilă şi în ceea ce priveşte problema reprezentării Sfintei Treimi, a Persoanelor dumnezeieşti. Nu poate fi reprezentat decât ceea ce s-a descoperit oamenilor, într-un fel sau altul. Este, în fond, problema cunoaşterii lui Dumnezeu Cel întreit-ipostatic. „Pe Dumnezeu nimeni nu L-a văzut vreodată; Fiul cel Unul-Născut, Care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut“ (Ioan 1, 18). Biserica Ortodoxă dintotdeauna a avut acest adevăr de căpătâi drept călăuză. În registrul iconografic, a stabilit că singura icoană adevărată a Sfintei Treimi este icoana Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat şi om adevărat. Lui Dumnezeu-Tatăl, Cel indescriptibil şi inefabil, omul ce icoană să-I facă? La fel şi Duhului Sfânt. Singurul lucru pe care iconografia ortodoxă a putut să-l facă, pentru a nu cădea în capcana agnosticismului, a fost să propună nişte intervenţii formale sau elemente pe care pictorul le adaugă chipului, ca să interpreteze teologic persoana sau evenimentul iconomiei dumnezeieşti. Aceste adaptări sunt o înlesnire faţă de privitorul credincios, pentru ca acesta să înţeleagă un adevăr dogmatic. Filoxenia lui Avraam În iconografia Sfintei Treimi, Biserica Ortodoxă a preferat ca icoană a Sfintei Treimi scena biblică a apariţiei celor trei îngeri în faţa patriarhului Avraam, la stejarul din Mamvri (Facere 18). Dar cei trei îngeri, redaţi, la început, fără aripi (vezi mozaicul de la Biserica „Santa Maria Maggiore“ din Roma), apoi cu aripi, nu constituie icoana propriu-zisă a Sfintei Treimi, aşa cum spunem despre icoana Domnului Hristos că este icoană a Fiului întrupat. De aceea, în vechile reprezentări, scena de la stejarul din Mamvri se numeşte „Filoxenia lui Avraam“ şi, pentru a fi valabilă, trebuie să conţină toate elementele istorice (prezenţa lui Avraam şi a Sarei, care slujeau îngerilor, stejarul etc.) Cât despre prezenţa lui Dumnezeu-Tatăl într-o scenă iconografică, El este totdeauna simbolizat printr-o mână care iese dintr-o mandorlă, cel mai adesea în gestul binecuvântării. La fel este socotit şi Duhul-Sfânt sub chipul porumbelului. Este doar un mod în care s-a arătat a treia Persoană dumnezeiască la Botezul Domnului, şi nu o icoană fiinţială. Dovadă că, la Cincizecime, icoana Sfântului Duh este limba de foc, pictată în icoană ca rază sau ca flacără peste Sfinţii Apostoli. În tradiţia ortodoxă, mai există o icoană a Sfintei Treimi, cea a „Etimasiei (pregătirii) tronului“. Are acelaşi caracter simbolic. Este vorba despre un tron pe care stau Sfânta Evanghelie şi porumbelul. Uneori, în spatele tronului este şi crucea. Desigur, tronul este, aici, icoana Tatălui, Evanghelia şi crucea icoana Fiului, iar porumbelul cu nimb, icoană a Sfântului Duh. Treimea, în arta Renaşterii În perioada Renaşterii, în Apus, s-a încetăţenit ca scenă a Sfintei Treimi, icoana Bătrânului cu barbă, a „Celui Vechi de zile“, Dumnezeu-Tatăl, care Îl ţine în braţe pe Fiul, adeseori răstignit, şi a porumbelului. Ea a influenţat şi ţările ortodoxe, prin înrâurirea pe care Renaşterea a avut-o asupra artei, în general, dar nu a fost acceptată de Biserica Ortodoxă drept canonică, din cauza antropomorfizării lui Dumnezeu-Tatăl. Un sinod ţinut la Moscova, în 1667, pe vremea când Rusia era influenţată de arta renascentistă, spune că: „A-L reprezenta în icoane pe Dumnezeu-Savaot cu barbă albă, cu unicul Său Fiu în poală şi cu un porumbel între Ei, este nemaipomenit de absurd şi de necuviincios, pentru că nimeni nu L-a văzut pe Dumnezeu-Tatăl“.
  • Radio TRINITAS
    Sărbătoarea Sfintei Treimi este ziua când Centrul de Presă BASILICA al Patriarhiei Române se află în sărbătoare - două dintre componentele sale, radioul și televiziunea, purtând numele TRINITAS. Radio TRINITAS este postul de radio al Patriarhiei Române și funcționează în temeiul art. 161 și 167 din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, potrivit principiilor formulate în Statutul de organizare și funcționare al Centrului de Presă "BASILICA". Prin activitatea sa misionară, Radio TRINITAS contribuie la o mai bună cunoaștere a valorilor și frumuseților credinței ortodoxe, cultivă comuniunea ortodoxă între eparhii, parohii, mănăstiri, școli de teologie, instituții culturale și sociale, asigură un liant spiritual între românii din țară și cei din diaspora, contribuie la păstrarea și promovarea identității și spiritualității creștin-ortodoxe și românești în relație cu alte Biserici și popoare în context european. Postul de radio TRINITAS a fost înființat în anul 1996, din inițiativa și cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel al României, în perioada respectivă Mitropolit al Moldovei și Bucovinei. Prima emisiune difuzată de Radio TRINITAS, în seara zilei de 17 aprilie 1998, Sfânta și Marea Vineri din acel an, a fost transmisiunea directă a slujbei Prohodului Domnului, de la Catedrala mitropolitană din Iași. După entuziasmul începutului, a urmat o perioadă de maturizare și consolidare instituțională, atât în privința echipei redacționale cât și a mijloacelor tehnice și a suportului financiar necesar pentru desfășurarea activității. Deși un post de radio bisericesc, Radio TRINITAS s-a dezvoltat mereu în direcția simbiozei dintre cult și cultură, prin cultivarea valorilor creștine în conștiința civică și prin promovarea valorilor culturale românești în context european și universal. Cu emisie 24 de ore din 24, Radio TRINITAS s-a afirmat ca o voce distinctă și apreciată în universul mediatic românesc. Fondul bisericesc, cultural-misionar și educativ al emisiunilor a fost împletit cu modul de abordare echilibrat, prietenos și tineresc: "Un radio pentru sufletul Dumneavoastră". Emisiunile Radio TRINITAS se edifică cu sobrietate și delicatețe pe o arie largă de preocupări și se adresează tuturor categoriilor de credincioși. Grila de programe a fost adaptată periodic nevoilor pastoral-misionare și contextului moral-social în care Biserica își desfășoară lucrarea sfințitoare și misionar filantropică. Consacrarea postului de radio TRINITAS ca rețea radiofonică națională a Bisericii Ortodoxe Române, s-a înfăptuit la 27 octombrie 2007, la sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, data de înființare a Centrului de Presă "BASILICA" al Patriarhiei Române. *** Centrul de Presă BASILICA a fost înființat la inițiativa, cu binecuvântarea și purtarea de grijă a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în data de 27 octombrie 2007, la sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor și are următoarele componente: - postul de Radio TRINITAS, care a fost înființat în 1996 și a început să emită la 17 aprilie 1998 - Ziarul Lumina, care a apărut pentru prima dată la 7 februarie 2005 - postul de Televiziune TRINITAS, care emite din 27 octombrie 2007 - Agenția de știri BASILICA, care a fost înființată la 27 octombrie 2007 și a început să își desfășoare activitatea de la Sărbătoarea Sfintei Treimi din 16 iunie 2008 - Biroul de presă al Patriarhiei Române, înființat după 1990 și care a devenit parte a Centrului de presă BASILICA din ianuarie 2008. Foto: Arhivă
  • Publicațiile LUMINA
    Sărbătoarea Sfintei Treimi este ziua când Centrul de Presă BASILICA al Patriarhiei Române se află în sărbătoare - două dintre componentele sale, radioul și televiziunea, purtând numele TRINITAS. În fiecare an, sunt două momente festive în care se reunesc Ia masa recunoștinței și a comuniunii toți ostenitorii Centrului de Presă BASILICA: sărbătoarea Sfintei Treimi (a doua zi de Rusalii) și 27 octombrie, sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou din Basarabi, Ocrotitorul Bucureștilor, aniversarea datei de înființare a Centrului. Publicațiile LUMINA: cotidianul Ziarul Lumina, săptămânalul Lumina de Duminică și revista de actualitate bisericească Vestitorul Ortodoxiei sunt parte integrantă a Centrului de Presă "BASILICA". Lansat ca noutate publicistică de către Mitropolia Moldovei și Bucovinei, la Iași, în ziua de 7 februarie 2005, primul cotidian creștin din România și, până în prezent, singurul cotidian creștin ortodox din lume, Ziarul Lumina a cunoscut la București o evoluție ascendentă, în plan editorial și tipografic, precum și în privința difuzării către cititori. De asemenea, din 16 octombrie 2005, apare Lumina de Duminică, ediția "de week-end" a ziarului. Săptămânalul de spiritualitate și atitudine creștină este dedicat cititorilor care, în ziua de duminică, se apleacă asupra unor subiecte de spiritualitate creștină, altfel decât în cursul săptămânii. În cursul lunii noiembrie 2007, s-a constituit nucleul redacțional de la București, în spațiile puse la dispoziție de Tipografia Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă. Echipa redacțională a crescut în anii următori, prin mutarea în Capitală a unor angajați de la redacția ieșeană, precum și prin cooptarea unor jurnaliști cu experiență și a unor tineri entuziaști, dornici să se implice în misiunea Bisericii prin presa scrisă. După consolidarea echipei editoriale de la București și intensificarea cooperării cu toate centrele eparhiale din țară, s-a conturat ideea publicării unei ediții naționale a ziarului, sintetică și cuprinzătoare, precum și adăugarea unor ediții regionale, în care să fie oglindite și aprofundate, fapte și proiecte specifice diferitelor zone geografice. Prima ediție regională și-a început activitatea la 2 februarie 2009, la Iași. În anul următor au fost lansate: Ediția de Transilvania (Sibiu, 9 aprilie 2010); Ediția de Oltenia (Craiova, 14 august 2010) și Ediția de Banat (1 octombrie 2010). Consolidarea și extinderea echipei redacționale au avut drept consecințe directe, o mai bună reprezentare a vieții bisericești din toate zonele țării și acordarea unor spații mai ample în structura publicației actualității religioase. *** Centrul de Presă BASILICA a fost înființat la inițiativa și cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la 27 octombrie 2007. Centrul de Presă BASILICA al Patriarhiei Române are sediul în București și cuprinde cinci componente: Radio TRINITAS, Televiziunea TRINITAS TV, cotidianul Ziarul Lumina, săptămânalul Lumina de Duminică, revista lunară Vestitorul Ortodoxiei, Agenția de știri BASILICA și Biroul de Presă. Foto: Arhivă

Autentificare