Feed RSS pentrtu site-ul Basilica.ro
  • Simpozion la Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”, de la Mănăstirea Neamț
    Seminarul Teologic Ortodox Veniamin Costachi de la Mănăstirea Neamț a organizat luni, 12 octombrie 2015, un simpozion dedicat împlinirii a 160 de ani de existență. La eveniment au participat ierarhi, stareţi, monahi și preoţi de mir, precum şi alţi absolvenţi ai acestei instituţii de învăţământ. Delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la eveniment a fost Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Liturghie arhierească În deschiderea manifestării, Înaltpreasfințitul Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a oficiat Sfânta Liturghie, împreună cu un sobor de ierarhi, în biserica Sfântul Ioan Iacob a Seminarului Teologic. Din soborul slujitor au făcut parte: Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie Arhiepiscopul Tomisului, Înaltpreasfințitul Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuților, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului şi Muscelului, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor şi Preasfințitul Părinte Emilian Lovișteanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului. La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan a rostit un cuvânt de învățătură, în care a vorbit despre însemnătatea Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamț, adresând totodată un mesaj de binecuvântare actualilor profesori şi elevi. „În mod special îl rugăm pe Dumnezeu să trimită binecuvântarea Sa asupra celor care sunteţi astăzi profesori, ostenitori şi seminarişti în acest aşezământ. Să vă dăruiască Dumnezeu putere să vă hrăniţi din viaţa Sfinţilor Paisie şi Ioan Iacob, să vă hrăniţi sufleteşte, să aşezaţi în bogăţia sufletului vostru tot ceea ce vă oferă acest aşezământ pentru că veţi pleca mâine, poimâine, din incinta lui şi oamenii aşteaptă de la voi să fiţi fiinţe umane cu frică de Dumnezeu, cu credinţă, identificându-vă în iubire, în iertare, în nejudecată, în credinţă puternică cu toţi şi cu toate”, a spus Înaltpreasfințitul Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, potrivit Radio TRINITAS. Apoi, Părintele profesor Ioan Mihoc, directorul seminarului Teologic Ortodox Veniamin Costachi de la Mănăstirea Neamț, a mulțumit participanților și a vorbit despre scopul organizării simpozionului. „Am dorit această sărbătoare să fie ca o evocare a tuturor celor care au trudit, au ostenit să scoată de aici oameni pregătiţi în a sluji Biserica şi neamul. Această evocare este ca un prinos de mulţumire pentru toţi înaintaşii noştri, o evocare a vredniciei lor, dar în acelaşi timp pentru elevi este un lucru foarte important deoarece cel care nu îşi cunoaşte trecutul nu are nicio perspectivă pentru un viitor aşa cum ar trebui să aibă”, a spus părintele profesor Ioan Mihoc. La finalul Sfintei Liturghii a fost săvârșit un parastas pentru profesorii și absolvenții trecuți la Domnul. La slujba de pomenire, soborului de ierarhi prezenți i s-a adăugat și Preasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului. Lucrările simpozionului În continuare, lucrările simpozionului s-au desfăşurat în Sala de conferințe a Seminarului. Discuţiile au fost moderate de preoții Vasile Păvăleanu şi Viorel Laiu, profesori ai Seminarului de la Mănăstirea Neamţ. După cuvântul introductiv al părintelui director Ioan Mihoc, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, a transmis mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel intitulat O lumină a credinţei şi a culturii româneşti (mesajul integral poate fi citit aici). „Valorile educaţionale spirituale oferite de această veche şcoală de teologie ortodoxă sunt foarte necesare, având în vedere tendinţa de secularizare a societăţii româneşti contemporane, deoarece ele reprezintă pentru tinerii viitori slujitori şi misionari ai Bisericiiun reper spiritual esenţial şi un liant existenţial între toate cunoştinţele dobândite prin studiul celorlalte discipline. Actul educațional săvârşit în această instituţie a Bisericii noastre cu multă dăruire şi responsabilitate, corectitudine şi fidelitate faţă de valorile credinţei ortodoxe strămoşeşti, îi pregăteşte pe tinerii slujitori de mâine pentru a deveni adevăraţi mărturisitori ai iubirii lui Hristos pentru oameni şi misionari ai Bisericii în lume”, se precizează în mesajul Patriarhului României. Prezent la eveniment, domnul Tudorel Rusu, Redactor Ziarul Lumina – Ediţia de Moldova, ne-atransmis mai multe informaţii: „Reprezentanţii Ministerului Educaţiei au oferit apoi Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamţ placheta şi diploma aniversară Spiru Haret pentru activitatea educativă şi performanţele din cei 160 de ani de activitate. Au rostit de asemenea discursuri prefectul de Neamţ şi preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, după care Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Teofan a binecuvântat lucrările simpozionului. Apoi au împărtăşit câteva gânduri ierarhii invitaţi, absolvenţi ai acestei instituţii de învăţământ. Mai întâi a vorbit Înaltpreasfinţitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, după care a depănat amintiri din timpul petrecut la seminarul nemţean Înaltpreasfinţitul Părinte Pimen. Înaltpreasfinţitul Părinte Ioachim, a rememorat prima întâlnire cu spaţiul seminarului de la mănăstirea Neamţ, amintind şi despre unitatea ce se păstrează şi astăzi între colegii de seminar care mai sunt în viaţă. Câteva gânduri de recunoştinţă faţă de înaintaşi au fost exprimate apoi de Înaltpreasfinţitul Părinte Calinic. Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul a vorbit apoi despre lucrurile cele mai de preţ pe care le-a învăţat în timpul anilor petrecuţi la seminarul nemţean. Gând de mulţumire pentru cei ce l-au format în anii liceului a fost adresat şi de Preasfinţitul Părinte Emilian Lovișteanul. Prezenţi la evenimentul de astăzi au fost şi reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Județean Neamţ, care au înmânat diplome de excelenţă pentru Seminarul Teologic «Veniamim Costachi», pentru părintele Ioan Mihoc, directorul instituţiei, precum şi pentru părinţii profesori Vasile Păvăleanu şi Viorel Laiu”. Prima parte a simpozionului s-a încheiat cu lansarea monografiei Seminarul Teologic Ortodox «Veniamin Costachi» - istoric şi contemporaneitate. Prezentarea lucrării a fost făcută de părintele arhimandrit Hrisostom Rădășanu, consilierul educațional al Arhiepiscopiei Iașilor. În partea a doua a zilei, a avut loc o sesiune de referate. Au fost susţinute peste 20 de prelegeri de absolvenţi din diferite generaţii ale Seminarului Teologic Ortodox de la Mănăstirea Neamţ. Foto: Tudorel Rusu
  • Şedinţă de lucru a cercurilor pastoral-misionare din cadrul Protoieriei Ploieşti Nord
    Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în perioada 11 - 12 octombrie 2015, la Centrul Social-Pastoral Sfânta Cruce de la Mănăstirea Caraiman, judeţul Prahova, s-au desfăşurat lucrările cercurilor pastoral-misionare ale preoţilor din cadrul Protoieriei Ploieşti Nord. La eveniment a fost prezent, alături de părintele Cosmin Adrian Matei, protoiereul protopopiatului Ploieşti Nord, şi părintele prof. dr. Nicolae Necula de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din Bucureşti. Inovaţiile liturgice şi influenţa lor asupra vieţii misionare a Bisericii Întâlnirea s-a desfăşurat în contextul dezbaterilor prilejuite de Anul comemorativ al misiunii parohiei şi mănăstirii astăzi. Invitatul de onoare în cadrul acestei întâlniri a fost părintele prof. dr. Nicolae Necula care a susţinut prelegerea cu titlul Inovaţiile liturgice şi influenţa lor asupra vieţii misionare a Bisericii. „În alocuţiunea rostită, părintele prof. dr. Nicolae Necula a prezentat cele mai des întâlnite inovaţii strecurate în cultul bisericii noastre şi a precizat gravitatea cu care acestea deformează mesajul sacrul al bogatului cult ortodox. Importanţa uniformităţii în slujirea sfintelor slujbe a fost subliniată de preacucernicul părinte protopop Cosmin Adrian Matei. Tot cu acest prilej părintele protopop Cosmin Adrian Matei şi-a exprimat dorinţa intensificării întâlnirile cu caracter frăţesc între preoţii slujitori pentru o mai bună cunoaştere a provocărilor şi necesităţilor slujirii la sfintele altare în contextual actual”, a precizat pr. Iftimi Ionuţ-Dragoş de la Parohia Goga, Protoieria Ploieşti Nord. Alături de cei prezenţi, prin purtarea de grijă a părintelui protopop Cosmin Adrian Matei, s-a aflat şi părintele Stroe Mihăiţă, protoiereul protopopiatului Ploieşti Sud.
  • Colocviu privind obţinerea gradului I clerical în Mitropolia Munteniei şi Dobrogei
    La Centrul Naţional de Formare Continuă Dumitru Stăniloae, a avut loc luni, 12 octombrie 2015, un colocviu privind obţinerea gradului I clerical în Mitropolia Munteniei şi Dobrogei. La eveniment au fost prezenţi 20 de clerici din Arhiepiscopia Bucureştilor. Gradul I clerical se obţine, la cerere, după cel puţin 4 ani de la promovarea examenului pentru gradul II. După primirea dosarelor de înscriere, centrul eparhial stabileşte o dată comună pentru susţinerea colocviului în vederea admiterii la grad. Colocviul de admitere se susţine pe baza programei orientative aprobate, în faţa unei comisii prezidate de chiriarhul locului sau de delegatul său şi care este alcătuită din cadre didactice universitare (profesor sau conferenţiar) şi 1 – 2 consilieri administrativi de la centrul eparhial, cu gradul I sau doctori în teologie. Rezultatul colocviului de admitere se consemnează prin calificativele Admis sau Respins. Pentru gradul I clerical, se efectuează de către personal abilitat o inspecţie specială la parohia în care activează candidatul, în primul trimestru al anului. Lucrarea de grad se depune la centrul de perfecţionare până la 30 iunie 2016. Temele recomandate sunt: Pastoraţia în contextul lumii actuale, teme istorice (monografii), precum şi alte teme de interes pentru pastoraţie. Colocviul pentru susţinerea lucrării de grad se organizează, pe eparhii, la centrul de perfecţionare la care s-a înscris candidatul, în faţa unei comisii prezidate de chiriarhul locului sau a delegatului său (profesor sau conferenţiar), alcătuită din: profesorul coordonator, un cadru didactic din secţia în care se înscrie subiectul lucrării de grad şi delegatul centrului eparhial de care aparţine candidatul.

Autentificare